BELGISCHE OLDTIMER TRUCK CLUB v.z.w

 

M.Z. : Hazelstraat 42                         Voorzitter : Eddy Vandycke GSM 0486 559 985

B-8830 Hooglede                              Penningmeester : Eric Lingier GSM 0473 864 721

Reknr. : IBAN BE 80 751 201 45 33 77                      Website : www.botcinmotion.be

E-mail : mch.vandewiele@skynet.be

 

Ps ; 2017 loopt op zijn eind, gelieve dan ook tijdig uw lidgeld voor 2018 op bovenstaand

rekeningnummer te betalen, het is nog steeds 30 euro